A kvótanépszavazásról

Nem gondolom, hogy érdemes lenne újra leírnom a népszavazásról azt, ami már oly sokszor elhangzott nemzetünk nagy Vezetőjének, majd őt követve az egész Fidesz siserehadnak a szájából vagy az ellenzék demokratikus oldalának ezzel ellentétes álláspontját.

Helyette ajánlok egy másik megközelítést minden magyar embertársamnak. Főleg azoknak, akik viszonylagos jó létben élnek, nem igen akadnak napi filléres gondjaik és nagyjában, egészében mindenük megvan, amit a modern kor kínálni tud a mai ember számára.

Elsősorban hozzájuk szólok hát, és kérem őket egy gondolatkísérletre.

Képzeljék maguk elé az életüket, a környezetüket.

Van jól berendezett házuk, vagy jó lakásuk, van internet elérésük, kábeltévéjük, számítógépük, laptopjuk, esetleg tabletjük, minden családtagnak okostelefonja, jól felszerelt konyha, fürdőszoba, van áram, hideg és melegvíz, az udvaron a garázsban vagy az utcán egy vagy több gépkocsi, esetleg egy nyaraló is valahol az ország másik részében. Van mindenféle bolt elérhető közelségben, a gyerekeknek óvoda, iskola. Van munkahely. Vannak  éttermek, ahol ünnepelni lehet  a barátokkal, rokonokkal ismerősökkel, szerelmekkel házastársakkal, a családdal.  Az élet részét képezik a rádiók, televíziók internetes portálok, újságok, könyvek, mozik, színházak, koncerttermek. Lehet közlekedni villamossal, busszal, metróval, vonattal, kocsival, motorkerékpárral, biciklivel. Lehet külföldre menni, repülővel vagy bármi mással.   Ha valaki beteg, ott a kórház, a rendelőintézet, az orvos, a gyógyszer. És ha meghalsz van ki eltemet és van hová temetni.

És mindehhez van pénz, elegendő és állandó jövedelem!

Körbevesz minket a civilizáció minden vívmánya és áldása és benne ki jobban, ki kevésbé rendelkezik az életéhez szükséges eszközökkel. Lehetnek emlékei, amik tárgyakként veszik körül, és élheti a modern világ által kínált életet. Vannak ebben az országban mérhetetlenül szegény emberek nagyon sokan, de még nekik is vannak féltve őrzött, életük részét képező tárgyaik, amiknek elvesztése igazi veszteség lenne a nincstelenségük ellenére is vagy tán éppen azért.

Vannak irataik, tudják igazolni, hogy kik ők, honnan jöttek, mit csinálnak, mire képesítettek, mire képesek.

És most képzeljék el csak egy pillanatra, hogy mindez eltűnt, elillant, mint egy szép álom.

A valóság az, hogy nincs lakás, nincs kocsi, nincs TV, rádió, internet, sem eszközök, sem intézmények formájában. Megszűnt a telefon, a mobil szolgáltatás, nincs víz, nincs áram, a ruhák, a személyes értéktárgyak megsemmisültek. Nincs munka, nincs jövedelem, nincs már a sarkon élelmiszerbolt, ahol mindig mindent meg lehetett venni. Nincs a gyereknek óvoda, iskola, nincsenek szomszédok, mindenki fegyverrel  rohangál és minden irányból lőnek vagy bombáznak azonosíthatatlan fegyveres bandák, vagy reguláris katonai erők. Éhezés van, télen a helyiségek fűtetlenek, nincs elegendő ruha, cipő stb. Az élethez szükséges legalapvetőbb dolgok is hiányoznak, viszont naponta veszélyben az Önök és családjuk élete. Naponta kapják a hírt, hogy rokonukat megölték, barátjuk akasztott teteme ott lóg hetek óta a sarki lámpavason, és egyre többen tűnnek el minden nyom nélkül. Az utcán a harcok eredményeként mindenütt romok vannak, ledőlt házak és temetetlen holtak.

Így élnek, így telnek el hetek, hónapok. Nincs semmijük, csak jó esetben valami azonosításra alkalmas iratuk, a ruha, ami magukon van, néhány más egy bagyuban, hátizsákban. Még magukhoz tudták venni a tabletjüket, az okostelefonjukat, minden pénzüket, ami otthon és nem a régen megszűnt bankban volt, és elindulnak egy olyan világ felé, ahol élni is lehet nem csak meghalni.

A mindenüket elvesztett milliók Közel-Kelet és Afrika szerte útra keltek és kelnek, hogy mentsék az életüket és valahol – ahová befogadják őket – újrakezdhessenek mindent. De csak menekülttáborokba kerülnek, ahol évekig vegetálhatnak, gyerekeik nem járhatnak iskolába, nekik nem jut munka, megélhetés, és csak alamizsnát és megvetést kapnak mindenfelől.

És most képzeljük el ismét, hogy mi  ülünk már hosszú évek óta egy táborban összezárva egy sátorba pár nyomorult másik családdal. Nincs semmink, csak a remény, hogy egyszer kikerülhetünk innen is. Elvégre is mit vétettünk, hogy nekünk minden jövő nélkül kell leélnünk az életünket, és a gyerekeink elveszett páriák lesznek a világban? Semmit! Mindaz, ami történt rajtunk kívül, a fejünk felett történt, mások, ismeretlenek intézték el életünket, pusztították el világunkat.

Összeszedjük hát minden pénzünket, ami még maradt – akiknek eleve nem volt semmijük, azok most is ott vannak a háború, az öldöklés, a halál kellős közepén – keresünk egyet a reménység vámszedői közül és odaadva neki szinte mindenünket indulunk egy újabb nehéz útra egy reményekkel teli jobb világ felé.

De megállítanak határok, szögesdrótok, rendőrök és katonák. Megállítanak és arra kényszerítenek, valahol a szerb-macedon, a macedon-bolgár, majd újabb várakozást és megindulást követően a szerb-magyar, a horvát-magyar határ mentén, hogy a szabad ég alatt éljünk, mint az állatok. És mikor már valóban csak vegetálunk, akkor aztán már lehet is ránk joggal mondani, hogy olyanok vagyunk, mint az állatok, akik nem érdemelnek irgalmat se.

Tőlünk védik a hitüket az állítólagos értékeiket, eszméiket, hagyományaikat.

Keresztényeknek vallják magukat, akik azért rekesztenek ki minket nagyon, nagyon sok pénzt elköltve erre – sokkal többet, mintha segítenének minket – hogy – úgymond – védjék kultúrájukat és hitüket.

Ugyan kedves honfitársaim. Ti mit tennétek a menekültek, a kisemmizettek helyében, feltéve, hogy tényleg megpróbáltátok magatokat beleképzelni az ő helyükbe, ahol már nem a komfort és a jó élet, hanem a puszta létezés a tét.

Kedves felebarátaim! Ti ugyanezt tennétek, hisz jóval kisebb tétek miatt is elhagyta ezt az országot hatszázezer 20 és 50 év  közötti életkorú ember.

Akkor min csodálkoztok?

Nem lenne  itt az ideje elgondolkodni ezen? Nem lenne itt az ideje, hogy az Unió 508 millió és Európa 720 millió lakosával együtt, közösen gondolkodjunk egy megoldásban, ami jó nekünk, jó Európa többi államának és végül megfelelő a menekülteknek is.

Amit most teszünk az a szolidaritás teljes megtagadása mind európai társainkkal, mind a menekültekkel szemben.  Mert ugyebár elnézzük, hogy a görögök és az olaszok napi 3-4000  embert mentenek ki a tengerből. Elnézzük, hogy ennek terheit ők viselik. Miközben Magyarország 14.000 milliárd forintot kapott az Európai Uniótól a csatlakozás óta, de az összeg nagy része az utóbbi hat évben érkezett az országba. Mi meg ennek ellenére megtagadunk mindenkitől, mindenféle segítséget, együttműködést, szolidaritást?!?

Pedig  az ige is – aminek szellemére oly sokszor hivatkozunk, hogy szinte már le sem kopik a szánkról, az ország vezetőitől pedig egyenesen blaszfémia (vallásgyalázás) a kereszténységre való hivatkozás – a szolidaritásra tanít, ez a legfontosabb érték, amit Európa nagy nehezen a XX. század második felére végre kiizzadt magából és működése egyik alapelvévé tett a folytonos és egyre öldöklőbb háborúk helyett.

Tehát, ha már annyira keresztények vagyunk, álljanak itt Máté evangéliumból Jézus megidézett szavai tanulságul és mindannyiunk szégyeneként.

Az utolsó ítéletről (Máté 25: 31-40)

31„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.

32Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.”

34„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.

35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,

36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.

37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna?

38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna?

39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?

40A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”

Share Button

Hozzászólás