Elnémulás

2015. február 18-án írtam ezen az oldalon az utolsó bejegyzést. Talán kedves követőim, rendszeres olvasóim sem értik, hogy miért, hisz azóta is annyi minden történt, ami megérne egy-két szót, én mégis hallgattam.

ElnemulasTulajdonképpen azért nem írtam azóta semmit, mert bár országunk urai nap, mint nap szolgáltattak elemzésre, elmélkedésre érdemes eseményt, ám úgy éreztem, hogy mindaz, amiket ezek kapcsán elmondhatok már nem tesz hozzá semmit ahhoz a képhez, ami kialakulhatott mindazokban, akik a szabadságot, az emberi és állampolgári jogok tiszteletét, a jogegyenlőséget, az esélyek egyenlőségét, a szolidaritást, a kiszámíthatóságot, a törvényességet, a biztonságot, a humanizmust, az erkölcsöt keresik egy rendszerben, szemben azzal, ami látható, tapasztalható a mindennapi életünkben, amit mindenki láthat, tapasztalhat a saját és mások, a honfitársai életében, ha nem homályosítja el látását a vallásos áhitat vagy a semmivel és senkivel sem törődés egoizmusa, vagy egyszerűen csak a semmivel nem orvosolható butaság és gondolkodásra restség.

Úgy tűnik azonban, hogy fájdalmasan kevesen vagyunk.

Az évek multával egyre nyilvánvalóbbá lett számomra, hogy ez a társadalom, ez a nép visszatért évszázados rutinjához, a hatalommal való „kiegyezéshez” , a bárhogy túléléshez, a politikai hatalom, az állam önkényének a tűréséhez, sőt követeléséhez.
Amikor egy népet a szeme láttára nap, mint nap kirabolnak, amikor egy társadalom erőforrásait nyíltan elsajátítják és újraosztják, ahol teljes egyértelműséggel alakítják ki a társadalom nagy többségének a kárára az új földbirtokos osztályt, az új „nemzeti” burzsoáziát, az új dzsentri réteget az államigazgatásban és a pártelit számtalan kiváltságait, ahol ezeknek a nyíltan vállalt céloknak rendelik alá a szociális rendszert, az egészségügyet, az oktatást és a kultúrát, az államigazgatást, a hatalmi szervek működését, az igazságszolgáltatást és a választási rendszert és ahol mindezek ellenére nem, hogy nem történik semmi, de az állampárt állampárti helyzete a támogatók növekedésével még erősödik is, ahol az emberek egy jelentős része ezt támogatja, a másik része bambán bámul ki a fejéből, a harmadik része meg afféle magyar hagyományként beletörődik mindebbe, ott az amatőr elemző elhallgat, nincs több mondanivalója!

Ahol az emberek mentális közérzete javításához elegendő – a hatalom részéről burkoltan, a radikálisabb újnáci párt részéről nyíltan – cigányozni, zsidózni, buzizni, migránsosozni, a magyarságot mindenek felett hangsúlyozni, antikapitalista szlogenekkel a multik, a bankok ellen harcot hirdetni, az ország csekély fejlődését elősegítő EU ellen napi gyakorlatként uszítani, az USA-t már-már ellenségként kezelni, ugyanakkor európai és ázsiai despotákat barátként kezelni és velük együtt a Nyugatot gyengíteni, annak ellenére, hogy az ország feudalizálása, a Horthy és a Kádár rendszer összeházasításával létrehozott új állampárti rendszer kiépítése zajlik le rohamtempóban ott az ez ellen fellépő szava elnémul, pláne, ha azt tapasztalja, hogy egyre kisebb körhöz tartozik a társadalmon belül.

A Vezér és propagandistái a Párizsban péntek éjjel elkövetett merényleteket, vasárnap estig már 132 ártatlan ember halálát is arra használja fel, hogy igazolja eddigi bevándorlók elleni politikáját és az amúgy is gyenge egységű Nyugat egységének további rombolását. Uszít és hiszterizál  – a látszólagos együttérzés színpadias felmutatásával – aminek örve alatt tovább növelheti hatalmát és az emberek feletti befolyását.

Az elmúlt hat évben minden erőmmel azon voltam, hogy írásaimban igazoljam, hogy ez a folyamat zajlik hazánkban, ám fájdalmasan kevés hatásfokkal. Szomorúan kellett megállapítanom, hogy valójában mindegy, hogy töröm-e magam vagy sem, a folyamatokra semmilyen befolyással nem bírok. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy meg kell tennem, mert tartozom ennyivel annak a felelősségnek, amit az értelmiségi lét jelent. Ám úgy vélem, hogy ennek a kötelezettségemnek maradéktalanul eleget tettem.

Megpróbáltam tenni az állampolgári egészségért, úgy tűnik teljesen hiába.

Ezentúl inkább az emberek biológiai egészségével kívánok foglalkozni, abban talán eredményesebb leszek.

Igyekszem elvinni az emberekhez egy másik oldalon – http://doktorcoffee.budapestoldal.hu/ – a hírt arról, hogy van esély természetes módon arra, hogy egészségüket megőrizzék, hosszabban aktív, szellemileg és fizikailag friss életet biztosíthassanak maguknak, megszabadíthassák testüket attól a sok felesleges és ennélfogva káros anyagtól, amit az élelmiszerekkel a testükbe visznek, és helyreállítsák testük egészséges egyensúlyát.

Természetesen nem adom fel végleg, hogy felnyissam az emberek szemét a saját társadalmi helyzetükkel és a hatalom valódi természetével kapcsolatosan, csak most úgy érzem, hogy fontosabb dolgom akadt, de reményeim szerint egyszer – talán nem is a túlságosan távoli jövőben – visszatérek ezekre az oldalakra is.

Addig is sok sikert és reményt kívánok tisztelt olvasóimnak!

Share Button

Hozzászólás