Rés a pajzson

putyin_orban_nbbHát itt volt a nagy ország kis nagyembere a kis ország kis nagyemberénél. Aláírtak olyan megállapodásokat ünnepélyesen – itt volt a nagy ország kisnagy emberének fél kormánya – amelyeket a két kis nagyembernek egyáltalán nem kellett volna személyesen levezényelnie, egyikhez, másikhoz elég lett volna egy levélváltás is nagyvállalati vezetők és minisztériumi államtitkárok között.
A nagy ország kis nagyembere lefutotta a kötelező kűrt az ismeretlen katona sírjánál, majd elsietett, hogy megkoszorúzhassa az orosz állami TV – és senki más!!! – egyenes közvetítésében jó hosszan az 56-os magPutyin_koszrúzyarországi „ellenforradalom” leverésében hősi halált halt vörös katonák sírját, akiknek áldozatvállalásával a „magyar nép ismét visszanyerhette a szabadságát.”
Ez az aktus nyilvánvalóan üzenet volt az otthoniaknak, hogy az Oroszországért hozott áldozatok, akár a hősi halál is, nem hiábavalóak, az orosz nép és az ő mindenkori nagy vezetői soha nem feledkeznek el a hősökről. Csakhogy, ha ezt az üzenetet a nagy ország kis nagyembere éppen az 56-ban Budapesten elesett vörös katonák ürügyén óhajtotta eljuttatni az orosz közönségnek, az túlmutat az üzenet elsődleges jelentésén. Ha csak ennyit akart volna, akkor a II. Világháború során Magyarországon elesett vörös katonákról emlékezett volna meg.

De nem ezt tette, hanem az ötvenhatos forradalmunkat eltipró Szovjetunió katonái előtt tisztelgett, amivel nekünk magyaroknak és a világnak két dolgot sugallt, ha tetszik üzent.

Az egyik jelentése az üzenetnek, hogy ennek az Európai Uniós tagállamnak, a NATO tag Magyarországnak a magát nagyon erősnek eladó vezérét a markomban tartom, azt teszek vele, amit akarok, ha akarom, akkor a nagy nyilvánosság előtt, az egész világ és saját népe szeme láttára képen köpetem saját magát magával úgy, hogy közben ennek a kis ország kis nagyemberének még az arcizma sem rándul.
Ez már magában elég fájdalmas üzenet, de ez még félig-meddig csak nekünk, magyaroknak szólt.
De van egy ennél súlyosabb üzenete is ennek az akciónak, aminek a mi kis nagyemberünk színpadot, nyilvánosságot adott.

Putyin azt üzente Budapestről a világnak, hogy amiképpen a múltban a Szovjetuniónak, úgy manapság Oroszországnak is vannak – akár fegyverrel is megvívható, megvívandó érdekei – Oroszország határain kívül is, és amiképpen a Szovjetunió annak idején, úgy Oroszország manapság meg is teszi, hogy ezeket az érdekeket határain kívül fegyverrel is megvédi.

Ez az igazán hátborzongató ebben a koszorúzásban!

Aztán folyt a Parlamentben egy hosszú, nagyon hosszú megbeszélés, aminek a tartalmáról semmit nem tudunk és gyanítom, még nagyon sokáig nem is fogunk tudni.

Csak egy valami tudható!

Orbánnak, a mi nagy és erős vezetőnknek, akitől az elmúlt öt évben egyebet sem hallhattunk mint, hogy milyen nagy dolog is a szuverenitás, az állam és annak vezetője ereje, mennyire fontos az akarat, csak akarnunk kell és mindent elérhetünk, hogy mi nem leszünk a multinacionális tőke, a neoliberalizmus nemzetet leigázó ideológiájának a foglyai, nem fogadunk el többé semmilyen diktátumot, a magunk útját járjuk és illő tisztelettel, de határozottan visszautasítunk minden, az életünkbe történő beavatkozási kísérletet, nem zuhanunk a hanyatló Nyugattal a mélybe, hanem saját utunkon járva mutatunk példát arra, hogy a változó világban, hogyan kell a válságból kilábalni és jobban teljesíteni, nos ez az ember, még arra sem volt képes, hogy azt mondja Putyin elnöknek, hogy ebben a nemzetközi helyzetben nem alkalmas a kétoldalú megbeszélés, hisz szövetségeseinknél elköteleztük magunkat arra, hogy kétoldalú kapcsolatot mindaddig nem létesítünk, amíg Oroszország agresszorként viselkedik egy vele szomszédos országgal szemben, valóságos háborút folytatva leszakítani igyekszik Magyarországnyi területeket, és tartva magunkat a szövetségeseinkkel kötött egyezségünkhöz magas szintű találkozót egyelőre nem javasolunk.

Éppen ellenkezőleg. A mi kis nagyemberünk nem csak a kéretlen látogatást nem tudta visszautasítani, valamiért már nem volt abban a helyzetben, de még azt az apróságot se merte megkockáztatni, hogy a saját maguk által összetákolt alaptörvényüknek ők maguk megfelelve utasítsa vissza az orosz elnök azon igényét, hogy a sztálini, hruscsovi Szovjetunióra emlékezve annak egyik legaljasabb tettét ünnepelje ebben a rövid látogatásában.

Vajon mit remél Orbán Putyintól, amiért a világ szeme láttára alázkodik meg előtte és lesz statisztája – kiszolgálója – abban a világpolitikai játszmában, amibe Ukrajna megtámadásával Putyin belekezdett?
Oroszországnak, Putyinnak fontos, hogy hídfőállása legyen Európában, fontos, hogy demonstrálhassa a hazai közvélemény előtt és az európai vezetők és az USA vezetése előtt, hogy egyáltalán nem olyan nagyon egységes az az egységfront, amit vele és Oroszországgal szemben kialakítani igyekeznek.
Mi lehet az ára annak, hogy Orbán Magyarországot ISMÉT Oroszország ügynökévé tette, amely ezzel rés lett a pajzson, amely nem megbízható szövetséges többé, amelynek fontosabb az orosz barátság, mint a nyugati szövetségesei.

Mi közünk nekünk ehhez az egészhez? Mit kap ezért cserébe Orbán? Vagy mivel tartja a markában az orosz elnök?

Valóban úgy véli, hogy örökös hatalmát orosz segítséggel tarthatja fenn?
Valóban azt hiszi, hogy ha Magyarországot erre a pályára viszi és végleg elkötelezi gázzal, atomerőművel, a Nyugattal történő szembenállás elősegítésével, akkor Putyin segédkezet és forrásokat biztosít számára a hatalma megtartásához? Vagy más ok is áll a háttérben? Úgy tűnik, hogy tényleg nem véletlen, hogy mind a mai napig nem tették hozzáférhetővé az állambiztonsági iratokat, az ügynök aktákat! Talán Putyin tud olyasmit a mi kis nagyemberünkről, amit az nagyon nem akar a nyilvánossággal megosztani? Lehet, hogy bizonyos KGB információk nyilvánosságra kerülése más fénytörést adna a rendszerváltást megelőző időszakra vonatkozóan a kis nagyemberről?
Fogalmam sincs róla, ahogy a magyaroknak sincs és a világ közvéleményének sem sok.
PutyinCsak azt láttam, hogy Putyin Budapesten a világ nyilvánossága előtt értelmezte át a minszki tűzszüneti megállapodást és ehhez a magyar miniszterelnöknek, egy EU és NATO tagállam hivatalos vezetőjének egyetlen szava sem volt!

Orbán ezzel a politikával Magyarországot olyan pályára állítja, ahonnan már nagyon nehezen lesz visszaút, a világ fejlődésének fő sodrához csatlakozás ismételt esélye hosszú évtizedekre elenyészik.

Egyszerűen csak pénzről, egyetlen embernek vagy emberek egy maroknyi csoportjának elképesztően soknak számító összegről, ám valójában fillérekről van csupán szó? Vagy valami más természetű „titokról”?

Nem tudom.

Azt viszont biztosan tudom, hogy Magyarország ebben a kettős állapotban sokáig nem lehet. Minden szövetségi rendszernek eminens érdeke sine qua nonja (nélkülözhetetlen feltétele), hogy minden tagja egyformán megbízható legyen, minden tagja a szövetség értékeit és szabályait egyformán magára nézve kötelezőnek ismerje el, hogy minden tagjában száz százalékig meg lehessen bízni a szövetség ügyeit illetően. Nos Magyarország már régen nem ilyen szövetséges.

Vajon meddig fogják tűrni ezt? Vajon meddig fogják ezt a hintapolitikát és az e mögött álló hatalmi és gazdasági törekvéseket finanszírozni? Vajon meddig bízzák még ránk titkaikat? Ezt nem tudhatom. De abban biztos vagyok, hogy ez nem fog menni a végtelenségig.

Mintahogyan abban is biztos vagyok, hogy, ha már Magyarország végképp eloldódik a Nyugattól, önmagában, mindentől és mindenkitől „függetlenül” már Oroszországnak sem lesz fontos, és akkor fogunk végképp a semmibe hullani.

Kedves Barátaim! Még ezt is szó nélkül megvárjuk?

Share Button

Hozzászólás